hökmdari

hökmdari
ə.f. hökmdarlıq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • naib — ə. 1) hökmdarı əvəz edən; hökmdarın nümayəndəsi; 2) katib; 3) qazının vəkili; 4) müavin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • barışıq — is. 1. Sülh, barış; uzlaşma, saziş. // Müharibə edən tərəflərin müharibəni dayandırmaq haqqında razılığı, sazişi. . . Şəki hökmdarı Hüseyn xan Müştaq oğlu Məmməd Həsən xanı Əbdülqədirin yanına göndərib, barışıq təklif etmişdi. Ç.. 2. Ölkənin dinc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəliqanlı — 1. is. Həddi büluğa çatmış gənc, cavan oğlan. . . Səfərin Sibirdən qaçıb, başına özü kimi dəliqanlıları cəm edərək quldurluq etməyi hər yerə yayılmışdır. S. S. A.. Bu adamın hərəkətindən və simasından gəncliyində çox igid və kefcil bir dəliqanlı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyət — is. <ər.> 1. Hər hansı bir təşkilatın, kollektivin tərkibini təşkil edən adamlar toplusu; tərkib. Redaksiya heyəti. Komissiyanın heyətində dəyişiklik. – <Çingiz gənclərə:> Müsamirə düzəltmək üçün ayrıca bir heyət seçməlidir. Ç.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökmdar — is. <ər. hökm və fars. . . . dar> Padşah, şah, hakim. Ağvan hökmdarı. – <Şeyda:> Fəqət atəşli bir qəlblə inqilaba başladı, <elə> xunxar, məğrur bir hökmdarın taxtını başına çevirdi. H. C.. Ümumiyyətlə Şərq hökmdarlarının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imperatorluq — is. 1. İmperatorun titulu, adı. // İmperatorun hökmdarlıq etdiyi dövr, müddət. 2. Bir imperatorun idarəsi altında olan dövlət, ölkə; hökmdarı imperator titulu daşıyan dövlət. Roma imperatorluğu. – III Dövlət duması çar imperatorluğunun tərkibinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nomarx — is. <yun.> Nomun hökmdarı, başçısı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaan — is. tar. Türk, monqol və tatar xanları üçün «hökmdarlar hökmdarı» mənasında işlədilən ünvan; xaqan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qul — 1. is. 1. Qədim dövrlərdə: müharibədə əsir tutulub satılan adam. Neçə qul azad elədim; Qəsd etmədim cana, Nigar! «Koroğlu». 2. Xidmət üçün satın alınmış adam; hər cür istehsal vasitəsi və hüquqdan məhrum olan və tamamilə öz sahibinin ixtiyarında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzaqgörücü — bax uzaqgörən. Mən elə bilirəm ki, iki hökmdarı öldürməyi bacaran bir zat uzaqgörücü siyasi düşüncəli bir zat olmalıdır. M. S. O.. Onların arasında məsələni dərindən və çox düzgün başa düşən uzaqgörücü adamlar olmuşdur. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”